Ga naar de inhoud

naar inhoudsopgave

’t SCHOONste geheêl is een verzameling “roime en verhale” , geschreven door Nel Schoon-Wagenaar  en in 1999, toen ze vanwege haar leeftijd uit de redactie van Skroivendervort moest, uitgegeven werd door de stichting “Creatief Westfries”.
Het voorwoord van deze uitgave is van Siem de Haan, destijds voorzitter van de stichting.

Beste lezers,
Het is met dut bundeltje een beetje leukig gaan. Want het is meskien wel de eerste keer dat er een boekie uitkommen is, weer degene die het skreven heb, niks van ofwist.
Koik, Nel (Skoôn-Wagenaar) heb voor onze stichting deur de jare heen zo verlegen veul werk dein, dat woi, nou ze volgens de statute wat heur leeftoid angaat uit de redaksie van “Skroivendervort” most , vonde we dat ze wat bezonders verdiend had.
En dat werd het make van dut boekie
Want Nel zou zelf nooit op het make van zo’n oigen boekie kommen weze, beskoiden as ze altoid is.
Effies een kloin voorbeêldje deervan:
As ze op de eivende van de twei skroiversgroepe, Berkhout en Langedoik II, weer ze van het begin of an in zeten heb, an de beurt was, zee ze meist altoid: “Noh, ja ik heb ok nag wat skreven, maar het is oigelijk niks.”
En verdubbe, den kwam ze weer met een pracht van een roim opperdan weer we den van zeeë: “Maar moid, dat rooit er weer op, hartstikke goed.”
Dat was den ok de reden dat we Nel boi de start van Skroivendevort, in 1988, d’rekt voor de redaktie vroegen hewwe en deer heb ze dus tot nou an toe in zeten.
En toen Vera Dekker, die in het bestuur van de Stichting “Creatief Westfries” zat (die het blad uitoindelijk uitgeeft) om dezelfde leeftoidsreden d’r uit most, heb Nel heur plaas deer ok nag innomen, tot zoi er op slot ok weer uit most.
Nel, we benne altijd heêl bloid met je weest en we vinde het erg te bot dat we je nou ok nag uit de redaktie kwoitrake, maar regels benne nou ienmaal regels. Maar we rekene d’r op dat je gewoôn deurgane met het skroive van je prachtige roime, want dat was toch wel een heêl sterk punt van je.
En skroive kin je nag tot op heêl hoge leeftoid doen bloive.
Deerom, namens alle mense die het skroive in het Westfries een warm hart toedreige, maar vooral namens de Stichting “Creatief Westfries”: Nel, heêl erg bedankt voor alles wat je, deur de jare heen  voor ons dein hewwe.

Nel Schoon-Wagenaar is op 6 september 2010 overleden.
Correspondentieadres:
Siem Schoon
Dorpsstraat 20
1721 BK Broek op Langedijk
Tel. 06-18712608
E-mail: s.schoon20@gmail.com

Meer over de Westfriese cultuur, het Westfriese dialect, de Westfriese geschiedenis , Westfries landschap  enz., is te vinden op de website van het Westfries Genootschap 

naar inhoudsopgave